Napędy do bram uchylnych

Napędy do bram uchylnych (skrzydłowych)
- elektromechaniczne lub hydrauliczne
- z wyłącznikami krańcowymi magnetycznymi lub mechanicznymi
- napędy domowe oraz przemysłowe